Beneficii

 • 1500 de lei burse lunare pentru studentii doctoranzi pentru 12 luni consecutive
 • 2500 de lei pentru studentii postdoctoranzi pentru 12 luni consecutive
 • 1 concurs individual pentru planurile de afaceri cu 60 de premii in valoare de 1500 de lei
 • 1 concurs de echipa (echipe mixte doctoranzi-postdoctoranzi cu 3 premii anuale, premiul 1 in valoare de 30.000 de lei, premiul 2 in valoare de 20.000 de lei si premiul 3 in valoare de 10.000 de lei, care vor fi impartiti in mod egal in cadrul echipei)
 • Mobilitati nationale sau transnationale de scurta durata pentru participari la activitati stiintifice cu o durata de 3-7 zile – cheltuieli de transport in limita sumei de 2500 de ei  si cheltuieli de cazare in limita sumei de 2000 de lei si taxa de participare in limita a 1000 de lei per participant
 • Sprijin financiar de publicare in limita sumei de 900 de lei pentru doctoranzi/ postdoctoranzi

Indicatori minimali de performanță:

 • obtinerea certificatului de competente profesionale in antreprenoriat
 • elaborarea si prezentarea unui plan de afaceri
 • elaboararea unui plan de cariera/sustenabilitate in cercetare
 • elaborarea unui articol stiintific
 • in termen de maxim un an de la finalizarea proiectului, bursierul va face dovada ca si-a gasit un loc de munca si/sau urmeaza studii/cursuri de formare in vederea valorificarii rezultatelor cercetarii

In cadrul contractelor de studii incheiate cu doctoranzii si cercetatorii postdoctorant, vor fi introduse prevederi cu privire la obligativitatea realizarii indicatorilor de program POCU 2014-2010:

 • Doctoranzii/postdoctoranzii, care la dobandirea calitatii de participant, nu au un loc de munca, la finalizarea proiectului se va face dovada angajarii, inclusiv prin promovarea pe un post de nivel superior, dar nu mai tarziu de 1 an de la obtinerea titlului stiintific de doctor.
 • Doctoranzii/postdoctoranzii vor face dovada la finalul proiectului de faptul ca urmeaza studii/cursuri de formare, in sprijinul valorificari rezultatelor studiilor.
 • Pana la finalizarea proiectului, doctoranzii/postdoctoranzii vor obtine titlul de doctor sau vor termina studiile postdoctorale (sau, dupa caz, in perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai tarziu de 3 ani de la finalizarea implementarii acestuia pentru studentii doctoranzi, respective 1 an pentru cercetatorii postdoctorat).

Pentru a beneficia de burse, fiecare participant trebuie sa treaca prin urmatorul set de activitati obligatorii desfasurate pe parcursul a 12 luni consecutive:

 1. Participarea la cursuri antreprenoriale
 2. Participarea la stagii de practica antreprenoriala
 3. Participarea la consiliere si orientare profesionala si didactica

Detaliere cursuri:

Cursuri antreprenoriale:

 • participarea obligatorie la 6 module de curs, cu un total de 168 de ore
 • fiecare modul va fi organizat lunar in sesiuni de 14 ore
 • cursurile vor dura aproximativ 12 luni si se vor organiza cu grupe de aprox. 15 persoane
 • evaluarea initiala a fiecarui cursant si evaluarea finala a fiecarui cursant
 • participarea la 1 intalniri anuale intre studenti si reprezentantii mediului de afaceri si AJOFM

Module de cursuri:

 1. Antreprenoriatul in afaceri
 2. Intraprenoriatul si antreprenoriatul social
 3. Comportamente si simulari antreprenoriale
 4. Leadership antreprenorial
 5. Marketing in afaceri si resurse umane
 6. Planul de afaceri

Stagii de practica antreprenoriala:

 • participarea la stagii de practica antreprenoriala in unitati start-up si firme mici si mijlocii, intr-un total de 180 de ore de practica. Fiecare student trebuie sa completeze la finalul stagiului un rapoarte individual de practica.

Consiliere si orientare profesionala si didactica:

Fiecare membru al grupului tinta va beneficia de 3-5 sedinte de consiliere.

 • participarea la 2 sesiuni de workshop in vederea dezvoltarii competentelor necesare cresterii angajabilitatii (W1 Strategii de management autodirectionat al carierei, W2-Competente de inovare si influenta sociala).
 • elaborarea, dezvoltarea si implementarea a 3 sesiuni de workshop cu caracter inovativ si relevante din punct de vedere practic pentru specificul activitatii de predare la nivel universitar (W1-Selectia strategiilor sia metodelor de predare, W2-Strategia didactica, W3 – Strategia de comunicare eficienta).
 • fiecare participant va sustine o activitate de predare a unui seminar in domeniul sau de specialitate in fata studentilor cu o durata de 2 ore si va fi evaluat de catre un expert in psihopedagogie universitara printr-o sesiune de analiza si de feedback de 3 ore

Drepturile participantilor:

 • de a beneficia de sprijin financiar sub forma de bursa lunara in cuantum de 1500 de lei pentru doctoranzi si 2500 de lei pentru post-doctoranzi pentru 12 luni consecutuve
 • dreptul de a beneficia de sprijin financiar pentru efectuarea stagiilor de studii/cercetare/mobilitate academica de scurta durata in universitati/centre de cercetare din tari member UE (cheltuieli de transport si cazare)
 • dreptul de a primi sprijin financiar pentru publicare (taxe de publicare) si pentru participarea la conferinte (cheltuieli de transport, cazare si cu taxele de conferinta)
 • dreptul de a avea acces cu titlu gratuit la infrastructura moderna de cercetare a UBB si facilitatile de documentare disponibile din UBB (biblioteci, acces la baze de date prin proiectul Anelis plus)
 • dreptul de a participa si de a fi premiat in cadrul concursurilor organizate in cadrul proiectului